Az iskola jelene

Iskolánkban az általános iskolai közismereti és az alapfokú művészeti oktatás hosszú évek óta jól kiegészíti és támogatja egymást.
Ennek köszönhetően:
 • sikeres a beiskolázás erős és színvonalas gimnáziumokba, szakközépiskolákba
 • diákjaink dobogós helyezéseket érnek el kerületi és országos versenyeken.
Az iskolai légkör harmonikus és kiegyensúlyozott. A művészeti tevékenységek fejlesztő hatást gyakorolnak az iskolaközösségre. A gyermekek a művészet által megismerik a társaikban rejlő értékeket. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, hiszen az iskola művészeti jellege ezt megköveteli. Tanáraink jól felszerelt tantermekben, korszerű pedagógiai módszerekkel dolgoznak.
Hiszünk a művészeti nevelés személyiségformáló erejében; ami az alapkészségek elsajátításával egyetemben elősegíti a tanulók személyiségének sokoldalú kibontakozását az ének-zene, rajz, báb, néptánc emeltszintű oktatásával. 
Minden osztályunkban heti 4 órában tanulják gyermekeink az ének-zene tantárgyat, és heti szintén 4 órában, a délutáni idősávban művészeti nevelésben részesülnek kiváló művésztanáraink által. 
A délutáni foglalkozások választéka nagyobb más iskolákénál. Házon belül ének-zene, rajz, báb, néptánc és hangszeres (zongora, furulya, dob, hegedű, cselló, népzene, stb.) képességfejlesztő lehetőségek várják a növendékeket.
Legfontosabb feladatunk az alapozás, hogy diákjaink felkészülten kerülhessenek a középiskolába. Fontosnak tartjuk az egész képzési időszakban az olvasási, írási, számolási, kommunikációs készségek fejlesztését. Ezen területek fejlesztését segíti művészeti profilunk. 
A gyerekek évente többször mutathatják be, hogy mennyit fejlődtek a tanév során. Rendszeresek a karácsonyi és tanév végi koncertek, ahol az összes tanuló fellép, illetve bemutatkozik a Csilingelő Gyermekkórus (alsó tagozat), valamint a Szent István Gyermekkórus (felső tagozat).
Az újdonságra nyitott, magasan képzett tanítók, tanárok és művésztanárok színvonalas és állandóan megújuló munkája, az összes dolgozó és érintett együttműködése, az iskolaépület lehetőségei garantálják a célok megvalósítását.
Mivel művészeti iskola vagyunk, a színjátszás területét is megismertetjük a gyerekekkel, fellépést szervezünk számunkra, ahol megmutathatják tehetségüket.
Erre minden évben tavasszal (március, április hónapban) kerül sor. 
A néptáncos növendékeink a KUSZÁ-ban léphetnek fel, a képzőművészeti oktatásban részesülő tanulóink, pedig az év végi kiállításon mutathatják be alkotásaikat.
Az iskola mindennapjaiban sokszínű programokat, tevékenységi formákat kínálunk, amik közül minden gyermek az érdeklődési körének megfelelően tud választani:
 • közösségépítő foglalkozások
 • gondolkodókör
 • logikai készségeket fejlesztő játékok szakkör
 • számítógépes szakkör
 • bábcsoport
Rendezvényeink:
 • karácsonyi és évközi koncertek
 • iskolai színházi előadások (diákszínpad)
 • tanulói kiállítások a Szent István Galériában
 • néptánc fellépések és -gála
 • hagyományőrző és kézművesnapok (Márton nap, advent, farsang, húsvét, pünkösdi bál)
 • Zenei Világnap

 Pedagógiai hitvallásunk:

"Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez, ami őt az iskolában az ismeretszerzés és az emberré válás folyamatában segíti. "
Kodály Zoltán
"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."
Szent-Györgyi Albert